Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. ‘Έλαβε πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο UNIVERSITE DE DROIT D’ ECONOMIE ET DES SCIENCES SOCIALES DE PARIS- PARIS II, από όπου έλαβε Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (DEA) Διοικητικής Επιστήμης (1986). Παρακολούθησε επίσης τα Σεμινάρια Δημοσίου Δικαίου του Συμβουλίου της Επικρατείας (1991). Μιλάει την Γαλλική και την Αγγλική γλώσσα.

Από το έτος 1986, ασκεί συμβουλευτική και μάχιμη δικηγορία στα εθνικά (Συμβούλιο της Επικρατείας και Διοικητικά δικαστήρια) και στα ευρωπαϊκά (Ε.Δ.Δ.Α και Δ.Ε.Ε) δικαστήρια, καλύπτοντας ευρύ φάσμα τομέων δημοσίου δικαίου. Από το 1994 είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Έχει διατελέσει Νομική Σύμβουλος και μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς επίσης και δικηγόρος στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Συνεργάσθηκε με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Διπλή Ανάπλαση Βοτανικός-Λ.Αλεξάνδρας Α.Ε» του Δήμου Αθηναίων. Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF Hellas) και της Ελληνικής Εταιρίας Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, καθώς επίσης και επιστημονική συνεργάτης του περιοδικού «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου».

Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος και στο χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο. Ασχολείται, επίσης, με το δίκαιο δημοσίων έργων, μελετών και προμηθειών. Έχει χειρισθεί δικαστικά υποθέσεις που αφορούν την προστασία της ιδιοκτησίας (απαλλοτριώσεις, άρση δεσμεύσεων, διαφορές από δεσμεύσεις ιδιοκτησίας εντός και εκτός σχεδίου πόλεως και διεκδίκηση αποζημιώσεων για δεσμεύσεις κ.ά), την προστασία στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς (κτίριο Κουρεμένου επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, λόφος Φιλοπάππου, διατηρητέα ιστορικού κέντρου Αθήνας, παραδοσιακοί οικισμοί κ.ά), την εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού (Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό και για τις Υδατοκαλλιέργειες κ.ά), καθώς και του πολεοδομικού σχεδιασμού όλων των επιπέδων (πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικά σχέδια, έκδοση αδειών δόμησης, αυθαίρετες κατασκευές κ.ά.), την προστασία ευαίσθητων περιοχών και τις συναφείς συγκρούσεις χρήσεων γης ( Εθνικό Πάρκο Ζακύνθου, Δέλτα Νέστου, Χελμού-Βουραϊκού κ.ά), την περιβαλλοντική αδειοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων (εκτροπή του ποταμού Αχελώου, Ολυμπιακά ακίνητα, Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρου Υμηττού, ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων, μεταλλευτικών επιχειρήσεων κ.ά), την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας (χαρακτηρισμοί δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • «Ορθολογισμός εναντίον παράδοσης: οι υποθέσεις ‘Αλευρόμυλοι Αλατίνη’ (ΣτΕ 669/2010) και η ‘αρχή του ενιαίου της διοίκησης’» στο Ο Δικαστής ο Νόμος και το Περιβάλλον, Τιμητικός Τόμος για τον επ. Πρόεδρο του ΣτΕ Κωνσταντίνο Μενουδάκο εκδ. Σάκκουλα (2016), σ. 155 επ.
  • «Η νομολογία για το χωρικό σχεδιασμό και ο ν. 4269/2014: η περίπτωση των Eιδικών Πλαισίων Χωροταξικού σχεδιασμού», στο Περιβάλλον-Δημόσιες Συμβάσεις, Συνέδριο της Ενωσης Μελών του ΝΣΚ και της ΕΑΑΔΗΣΥ, Νομική Βιβλιοθήκη (2016), σ. 157 επ.
  • «La dimension  écologique de la Convention européenne des droits de l’homme et les limites du contrôle juridictionnel», in Mélanges en l’honneur du Juge Rozakis,  Bruxelles 2011, εκδ. Bruylant (2011), σ. 261 επ.
  • «Η ένταξη των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων στην σύγχρονη ζωή», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 1(2011), σελ. 15 επ.
  • «Ο “προορισμός” της εκτός σχεδίου δόμησης ιδιοκτησίας:  ένα ακόμη αμάχητο τεκμήριο σε δοκιμασία»,  www.nomosphysis.org.gr (Μάιος 2009).
  • ΕυρΔΔΑ Budayeva κ.λπ. κατά Ρωσίας: Δικαίωμα στη ζωή και περιβάλλον», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΚΑ (2008), ΙΙΙ, σελ. 1094 επ.
  • «Η δεσμευτικότητα ‘των κανόνων της επιστήμης’ στο χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο», στο Πολεοδομικές αρμοδιότητες και Σύνταγμα, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκδ. Παπαζήσης, σελ. 69 επ. (2008).
  • (με τον Π. Βογιατζή) «Τα Ολυμπιακά ‘Εργα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας: η δύσκολη ισορροπία» στο Τιμητικός Τόμος του Συμβουλίου της Επικρατείας 75 χρόνια, εκδ. Σάκκουλα ΑΕ, σελ. 1089 επ.  (2004).