Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι παντρεμένος με την Πελαγία και έχει 2 παιδιά, την Δανάη και την Κλειώ.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992-1997). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο ParisI (Panthéon-Sorbonne) στους τομείς του Ποινικού Δικαίου (1998) και του Δημοσίου Δικαίου (1999). Η διδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών του έχει τίτλο «Το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γενετική έρευνα και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002).

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Ειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο της εκπαίδευσης και το δίκαιο της υγείας. Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία και έχει μετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (π.χ. το σύμφωνο συμβίωσης ατόμων του ιδίου φύλου).

Από το 2008 είναι νομικός σύμβουλος στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ κατά το παρελθόν (2009-2013) ήταν νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος. Επίσης, είναι νομικός σύμβουλος στον Σύλλογο οροθετικών «Θετική Φωνή».

Από τον Φεβρουάριο του 2015 είναι Νομικός Σύμβουλος του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κ. Φωτάκη.

Έχει διδάξει (ως ειδικός επιστήμονας) Δίκαιο της Υγείας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει, επίσης, διδάξει Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος.

Από το 2011 είναι μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Έχει εκδώσει 2 βιβλία: «Το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γενετική έρευνα και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002) και «Γενετικές εξετάσεις και Δίκαιο» (2004).

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή συλλογικών τόμων, μεταξύ των οποίων: «Ιατρική Δεοντολογία. Κατ’ άρθρον ανάλυση του ν. 3418/2005» (2013) και «Ο Θεός δεν έχει ανάγκη εισαγγελέα» (2013).

Έχει εκδώσει αρκετά άρθρα, μερικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα:

  • «Η χρήση DNA στην ποινική δίκη» (Νομικό Βήμα 49/2001, σ.1749)
  • «Κλωνοποίηση εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς» (Το Σύνταγμα 2/2002, σ.257)
  • «Απόρρητο εθνικής ασφάλειας και δικαίωμα δικαστικής προστασίας» (Εφημερίδα Δημοσίου Δικαίου 5/2006, σ.595).
  • «Les incompatibilités parlementaires face à la Convention Européenne des Droits de l’Homme» (Annuaire International des Droits de l’Homme, Vol. II/2007, σ. 609).
  • «Ζευγάρια ιδίου φύλου και ίση μεταχείριση στην εργασία» (Εφημερίδα Δημοσίου Δικαίου 2/2008, σ.248).
  • «Έκθεση Bodies: ελευθερία της τέχνης και σεβασμός του νεκρού» (Σύγχρονα Θέματα 110/2010, σ. 28).