Δικηγορεί από το 2016.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991, αποφοίτησε από το Αρσάκειο το 2009 και έχει πραγματοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση ως βοηθός Εισηγητή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2014), απ’ όπου έλαβε και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο με «Άριστα» (2015).

Έχει παρακολουθήσει Εντατικά Σεμινάρια Αμερικανικού Δικαίου του Columbia Law School και φοιτά εξ αποστάσεως σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ενωσιακό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων του King’s College London.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.