Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 2016. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών, όπου ειδικεύτηκε στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και στο King’s College London, όπου ειδικεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ασχολείται ενεργά με υποθέσεις δημοσίου, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Εξειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παρέχει νομική συνδρομή σε ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.