Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2014 και έχει πραγματοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ως δικηγόρος ασχολείται συστηματικά με υποθέσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Ειδικότερα, εργάζεται σε υποθέσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, περιβαλλοντική αδειοδότηση, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών), καθώς και προστασίας της ιδιοκτησίας (απαλλοτριώσεις και εν γένει δεσμεύσεις ιδιοκτησίας).

Έχει χειριστεί, επίσης, υποθέσεις αστικού (αγωγές αποζημίωσης, καταγγελία συμβάσεων), εργατικού (παράνομες απολύσεις, διεκδικήσεις αποδοχών) και εταιρικού δικαίου (σύσταση εταιρειών). Στο παρελθόν έχει αναλάβει αρμοδιότητες που άπτονται της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, της στελέχωσης επιχειρήσεων και της εν γένει εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.