Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές ειδικευόμενη στο Δημόσιο δίκαιο. Έχει ενεργή ενασχόληση με υποθέσεις Δημοσίου δικαίου, ιδιαίτερα στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ιθαγένειας. Δραστηριοποιείται σε ζητήματα που αφορούν το δίκαιο εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε υποθέσεις κοινωφελών ιδρυμάτων. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.